Gratis verzending vanaf €50,-

Gratis verzending vanaf €50,-

Stichting Dierenlot

 • www
 • Facebook Dierenlot
 • YouTube Dierenlot
 • Instagram Dierenlot

Stichting DierenLot zet zich in voor het lot van dieren en wil deze graag helpen. Zij vinden het belangrijk om met name lokale en regionale, kleine en middelgrote organisaties te steunen omdat die het verreweg het moeilijkst hebben met het financieren van hun hulpverlening. Denk hierbij bijvoorbeeld aan dierenasiels, specifieke opvangcentra of dierenambulance-organisaties. Deze dierenhulporganisaties hebben veelal financiële steun nodig voor voer, medicijnen, dierenartskosten, het uitvoeren van verbouwingen, aanschaf van materieel of hulpmaterialen.

Steun de organisatie!

d.m.v. het kopen van de gelinkte boxer.

Maar ook transport is een vaak voorkomend probleem. Veelal rijden lokale organisaties rond met ambulances die qua onderhoud te duur worden om nog rijdende te houden. De kosten van reparaties stijgen vaak de pan uit. Ook bij dit probleem biedt Dierenlot hulp, door geheel gratis onze eigen DierenLot dierenambulances (in bruikleen) te geven! Zodat het vaak oude en dure rijdend materieel vervangen kan worden en er efficiënter gewerkt wordt.

 

Ondersteunende projecten


Dierenambulance
Stichting Dierenlot heeft drie soorten dierenambulances, allen voorzien van een gedegen basisuitrusting en startklaar om hulp te bieden aan dieren in nood. Inmiddels rijden er al ruim 140 rond in Nederland die zij gratis in bruikleen geven aan dierenhulporganisaties.

Noodfonds van Stichting DierenLot

Voor situaties waarin directe hulp voor de dieren noodzakelijk is, kunnen dierenhulporganisaties mogelijk een beroep doen op het Noodfonds van Stichting DierenLot. Een dergelijke aanvraag wordt met voorrang behandeld, zodat vaak binnen 3 werkdagen helder is of uw organisatie steun vanuit het Noodfonds kan verwachten. Evenals bij andere steunaanvragen dient ook deze aanvraag vanzelfsprekend onderbouwd en diergericht te zijn.

In welke situaties is het mogelijk een beroep te doen op het Noodfonds?
Het Noodfonds is voor onvoorziene situaties. Denkt u bijvoorbeeld aan:

 • Brand

 • Stormschade

 • Een olieramp

 • Extreme kou of hitte

 • Een ongeval met total-loss of grote schade aan een dierenambulance
   

In veel gevallen heeft Stichting Dierenlot binnen zeer afzienbare tijd hulp kunnen bieden. Het maximale bedrag dat het Noodfonds uitkeert is € 5.000,-

Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening

Stichting DierenLot organiseert twee keer per jaar de Landelijke Bijeenkomst Dierenhulpverlening. De toegang van deze bijeenkomst is gratis en is voor iedereen die werkzaam is (als vrijwilliger of professional) in de dierenhulpverlening sector. Een dag speciaal  georganiseerd voor de medewerkers/vrijwilligers van dierenhulporganisaties, die samenwerken met DierenLot of DierenLot juist graag beter willen leren kennen. Dat alles met één doel; met elkaar nog beter en méér gewonde, verwaarloosde, afgedankte of mishandelde dieren in Nederland helpen.

Het belang van lokale dierenhulporganisaties

In heel Nederland wordt voor mishandelde, verwaarloosde en in de steek gelaten dieren gezorgd door veelal kleine organisaties die met behulp van de gemeenschap en veel vrijwilligers vaak een organisatie in stand houden die de problemen op dit gebied probeert op te lossen. Dierenlot  vraagt u: laat deze organisaties niet in de steek.  

Meer informatie vindt je op de website: https://www.dier.nu

 • www
 • Facebook Dierenlot
 • YouTube Dierenlot
 • Instagram Dierenlot

Steun de organisatie!

d.m.v. het kopen van de gelinkte boxer.

Gratis verzenden in Nederland vanaf €45,-

Teckel-wear
 • Facebook Teckel-wear
 • Instagram Teckel-wear

© 2018 bij Teckel-wear       KVK: 71614249       Email: info@teckel-wear.com

Menu

Artikelen