Gratis verzending vanaf €50,-

Gratis verzending vanaf €50,-

By the Ocean we Unite

 • www
 • Facebook By the Ocean we Unite
 • YouTube By the Ocean we Unite
 • Instagram By the Ocean we Unite

By the Ocean we Unite is een Nederlandse stichting met een charitatieve status (ANBI) die bijdraagt aan het voorkomen van méér plastics in onze oceanen. Door middel van een verscheidenheid aan activiteiten, zeilexpedities, lezingen, documentaires & meer (zie uitgebreidere versie) doen we onderzoek, creëren we bewustzijn, leiden en activeren we mensen, organisaties en overheden om de hoogstnodige veranderingen aan te brengen. Door onze krachten te bundelen met partners over de hele wereld, vergroten we ons bereik en verrichten we een positieve impact. Doe mee met onze reis en help onze oceanen, de dieren en onszelf te beschermen tegen plastic vervuiling.

Steun de organisatie!

d.m.v. het kopen van de gelinkte boxer.

By the Ocean we Unite streeft ernaar om plastic vervuiling in zeeën en oceanen te voorkomen. Door een breed publiek samen met wetenschappers mee te nemen op het water, dragen zij enerzijds bij aan een beter begrip van de omvang en oorzaken van de vervuiling en activeren ze tegelijkertijd hun opstappers door hen op een leuke en positieve manier te betrekken bij het thema. Vanuit de groeiende kennis en het toenemende netwerk promoten ze laagdrempelige oplossingen als vervolgstappen.

 

De ANBI stichting is opgericht door Thomas van Thiel, die als zeezeiler in aanraking kwam met plastic midden op de machtige Atlantische Oceaan, waarna hij besloot dat hij mensen dezelfde intense ervaring wilde bieden. Naast zeilexpedities voor particulieren en bedrijven, organiseren ze lezingen, documentaire(vertoningen), symposia en zijn ze betrokken bij vele andere events om het brede publiek te informeren en enthousiasmeren. 

  

Hoofddoelen

 • Bereiken van een zo groot mogelijk nationaal en internationaal publiek

 • Bedrijven activeren om zelf bij te dragen aan het dichtdraaien van de kraan (gigantische stroom plastic naar zee elke seconde)

 • Afleveren van 'Oceaan Ambassadeurs'

 • Uitbreiden van de internationale dataset (wetenschappelijk onderzoek) 

Plasticvervuiling achtergrond

Plastic vervuiling is één van de grootste milieu-uitdagingen van deze tijd. Volgens verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben we wereldwijd in zo'n zeventig jaar tijd 86 miljard kilo plastic in de zeeën en oceanen terecht laten komen. Daar komt jaarlijks gemiddeld zo'n 8 miljard kilo bij , dat is 23.000 kilo per minuut (!) ook worden de aantallen steeds groter. 80% hiervan komt van land, wind en waterwegen. Dit plastic wordt mogelijk nooit meer volledig afgebroken door de natuur, terwijl het in de tussentijd wel fragmenteert (uiteenvalt in steeds kleinere stukjes). Dit plastic, van groot tot microscopisch klein, heeft desastreuze gevolgen voor het milieu, de dieren en mogelijk ook onszelf. Meer onderzoek en bewustwording is nodig.
 

By the Ocean we Unite is een ANBI-stichting met momenteel 10 vrijwilligers, gebonden door een liefde voor onze wateren en alles wat daarin leeft. Hun stichting en haar projecten is volledig afhankelijk van sponsoring, donaties en de inzet van hun vrijwilligers.

 

Activiteiten

Beeld zegt vaak meer dan woord. Daarom vergaren ze op hun grote activiteiten altijd film- en fotomateriaal om zo deze golf van bewustwording te verspreiden.

 

Major-expeditions

Dagenlang op zee, onderzoek doen en genieten van deze blauwe wereld, afgewisseld met het aandoen van unieke plaatsen en bezoeken van bijzondere initiatieven. Biologen, zeilers en opstappers werken samen aan een dagenlange expeditie in de plastic soep. 
 

Elke expeditie brengt beeld naar buiten waarmee opgedane kennis verspreid wordt. De eerste film (30 min) gaat over de eerste reis naar Noorwegen. De film van de expedities die volgen zijn in productie. De zeilexpedities zijn een onvergetelijke ervaring en leveren de meest unieke en geïnspireerde oceaan ambassadeurs af.

 

Niet iedereen heeft de mogelijkheid of de wens meerdere dagen op zee te verblijven. Daarom organiseren ze ook mini-expedities waardoor particulieren voor 1 of 2 dagen kunnen opstappen en leren. 

 

Project S.I.L.B.A. 

In 2017 is By the Ocean we Unite een eco-eiland project gestart op Silba in Kroatie. Dit project is gebaseerd op een samenwerking van meerdere NGO’s, wetenschappelijke organisaties en partners in expertise/bedrijven, die samen hun krachten bundelen onder de naam project S.I.L.B.A., dat staat voor ‘Sustainability Increases Life Benefits For All’.


Dit samenwerkingsverband is gestart in het voorjaar van 2017, na de bestaande plannen van de partnerorganisaties een perfecte match bleken, zowel ten opzichte van doelen van het project en werkmethoden als de (5-jarige) planning die wij allen volgen.

 

De doelen van dit samenwerkingsverband zijn:

 • Data verzamelen door onderzoek te verrichten naar de huidige staat van verontreiniging in de Adriatische zee, de potentiele verbeteringen voor het afvalmanagementsysteem van Silba (als een casestudy dat toepasbaar kan zijn voor andere kleinschalige eilanden in de Middellandse Zee), de karakteristieken van het toerisme en het potentieel voor het uitbreiden van ecotoerisme, hiermee wordt er uitgangsdata verschaft van de huidige situatie.
   

 • Om mogelijke oplossingen te onderzoeken die gericht zijn op afvalvermindering en afname van zee verontreiniging, toename van duurzame bronnenmanagement (schoon water, landgebruik en lokaal voedsel, verwerken van organisch afval, lokaal recycling, verminderen van plasticgebruik), toename duurzame energiegebruik op het eiland en de uitbreiding van duurzame vormen van toerisme, uitbreiden van lokale duurzame vormen van inkomen voor de lokale bevolking buiten het hoogseizoen en een goede beschermingsstrategie realiseren voor lokale mariene en terrestrische ecosystemen.
   

 • Het ontwikkelen van lokale proefprojecten (vanuit de circulaire/cradle to cradle gedachten op Silba die testen en de hierboven beschreven oplossingen implementeren, dit doen ze door een nauwe samenwerking met lokale & internationale partners en daar wordt gebruik gemaakt van de aanbevolen werkwijzen en innovatieve oplossingen van buiten.
   

 • Om volledige projecten te realiseren met succesvolle oplossingen op Silba en die oplossingen te delen met de andere eilanden in Kroatië, het grotere Middellandse Zeegebied en daarbuiten, word gebruikt gemaakt van onze website als voornaamste platform, maar ook (internationale) conferenties en lokale duurzaamheidweken als manieren om kennis uit te wisselen en geleerde lessen te delen.
   

 • Om een beschermd zeegebied vast te stellen rondom Silba om de biodiversiteit van het omliggende gebied te verbeteren en de eco-toeristische activiteiten voor Silba toe te laten nemen.

Het eiland Silba is een testcase waarmee By the Ocean we Unite een blauwdruk ontwikkelen. How to make a circulair island economy, om vanuit die positie op te schalen naar andere eilanden in de Middellandse-zee en de rest van de wereld. 

Via deze link een filmpje over Silba. Wees ervan bewust dat dit filmpje nog niet helemaal af is, toch laten ze het zien om alvast een beeld bij dit project te schetsen. Vanaf het begin volgt filmmaker Anne Fehres dit project om hierover in de toekomst een film over uit te brengen. 

World Ocean Summit

Het bestuur is net terug van een reis naar Mexico. Op uitnodiging van de The Economist is de conferentie bijgewoond. Dit hebben wij direct als kans gezien materiaal te schieten over hetzelfde probleem, namelijk plasticvervuiling in een andere setting.

De boodschap die By the Ocean we Unite uitstraalt is sterk en uitnodigend.  

Een langere film over de plaatsspecifieke problematiek, bijbehorende gevolgen voor de oceanen en daarbij dus onze wateren ligt in productie. 

Tevens organiseert By the Ocean we Unite overal beach clean ups waar ze komen, ook in Nederland. Vaak maken ze er in samenwerking met allerlei partijen een feestje van.


Ook organiseren ze diverse symposia waarbij niet alleen onze organisatie, maar ook andere NGO’s en initiatieven een podium krijgen voor kennisdeling, netwerken en andere vormen van kruisbestuiving….

Voor meer indrukken over wie By the Ocean we Unite zijn, wat ze doen en hoe ze onze boodschap verspreiden zie de website of andere kanalen.

 • www
 • Facebook By the Ocean we Unite
 • YouTube By the Ocean we Unite
 • Instagram By the Ocean we Unite

Steun de organisatie!

d.m.v. het kopen van de gelinkte boxer.

Gratis verzenden in Nederland vanaf €45,-

Teckel-wear
 • Facebook Teckel-wear
 • Instagram Teckel-wear

© 2018 bij Teckel-wear       KVK: 71614249       Email: info@teckel-wear.com

Menu

Artikelen